Yazar Detayları

GEZER, Yusuf, Fırat Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 9, Sayı 2 (2014) - Makaleler
    İBRAHİM HAKKI’NIN TALİM, TERBİYE VE İRŞADA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN EĞİTİM BİLİM PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF