Yazar Detayları

KAYA, Yunus, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 2 (2007) - Makaleler
    DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GENEL ARAZİ KULLANIMI VE BU KULLANIMDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR; ELEŞKİRT-AĞRI ÖRNEĞİ
    Özet  PDF