Yazar Detayları

KOÇ, Yasemin, Türkiye

  • Cilt 8, Sayı 2 (2013) - Makaleler
    Sınıf Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modelini Sınıfta Uygulama Düzeyleri
    Özet  PDF
  • Cilt 8, Sayı 1 (2013) - Makaleler
    Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Hakkındaki Görüşleri
    Özet  PDF