Yazar Detayları

TÜRKOĞUZ, Suat, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 9, Sayı 2 (2014) - Makaleler
    ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL BİLGİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    ISI VE SICAKLIK HAKKINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GÜNLÜK YAŞAMA ETKİLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
    Özet  PDF