Yazar Detayları

ALTUN, Sema, Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 2 (2007) - Makaleler
    FİZİK DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME METODUNUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GRUP ÇALIŞMASINA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
    Özet  PDF