Yazar Detayları

AKYILDIZ, Salih, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

  • Cilt 11, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    Aday Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Öğretim Programını Benimseme ve Uygulama Değişkenleri Açısından İncelenmesi
    Özet  PDF