Yazar Detayları

AKSOY, Nuri Can, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 6, Sayı 1-2 (2011) - Makaleler
    KESİRLER KONUSUNDA UYGULANAN OYUN DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
    Özet  PDF