Yazar Detayları

ÜREY, Mustafa, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 7, Sayı 1 (2012) - Makaleler
    BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİJİTAL DENEY ARAÇLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAMLARI ANLAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SÜRTÜNMELİ EĞİK DÜZLEM DENEYİ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF