Yazar Detayları

DORUK, Muhammet, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Prospectıve Mathematıcs Teachers’ Dıffıcultıes In Doıng Proofs And Causes Of Theır Struggle Wıth Proofs_ERIC
    Özet  PDF