Yazar Detayları

KIRICI, Muammer, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 2 (2007) - Makaleler
    DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GENEL ARAZİ KULLANIMI VE BU KULLANIMDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR; ELEŞKİRT-AĞRI ÖRNEĞİ
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 1 (2007) - Makaleler
    YÜKSEK ÖĞRETİMDE BİYOLOJİ EĞİTİMİ İLE SAĞLANAN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ
    Özet  PDF