Yazar Detayları

ÖNER SÜNKÜR, Meral, İlköğretim Bölümü, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 1 (2007) - Makaleler
    İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
    Özet  PDF