Yazar Detayları

DOYMUŞ, Kemal, Türkiye

  • Cilt 8, Sayı 1 (2013) - Makaleler
    Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Hatırda Tutma Düzeyine Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
    Özet  PDF
  • Cilt 8, Sayı 1 (2013) - Makaleler
    Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke Hakkındaki Görüşleri
    Özet  PDF