Yazar Detayları

GÜLER, Gürsel, Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 11, Sayı 1 (2016) - Makaleler
    Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Değerlendirme Becerilerinin İncelenmesi: Ardışık Tek Sayıların Toplamı Örneği
    Özet  PDF