Yazar Detayları

PARASIZ, Gökalp, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 1-2 (2008) - Makaleler
    Eğitim Müziği Keman Öğretiminde Kullanılan Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesinde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler
    Özet  PDF