Yazar Detayları

ADIGÜZEL, Esma, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Aile İle İlgili Değişkenler Açısından İncelenmesi
    Özet  PDF