Yazar Detayları

YAMAN, Erkan, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Öğretmen Algılarına Göre Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları Ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındakı İlişki
    Özet  PDF