Yazar Detayları

KURT, Ediz, Milli Eğitim Bakanlığı

  • Cilt 10, Sayı 2 (2015) - Makaleler
    Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Aile İle İlgili Değişkenler Açısından İncelenmesi
    Özet  PDF