Yazar Detayları

ALBUZ, Aytekin, Gazi Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 1-2 (2008) - Makaleler
    Viyola Öğretiminde Türk Müziği Dizilerine Dayalı Oluşturulan Makamsal İçerikli Etütlerin İşlevsellik Durumuna İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri
    Özet  PDF