Yazar Detayları

KARAÇÖP, Ataman, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 1-2 (2008) - Makaleler
    Çözeltiler Ünitesinde Uygulanan Grup Araştırması Tekniğinin Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapısını Anlamalarına ve Akademik Başarılarına Etkisi
    Özet  PDF