Yazar Detayları

KAPLAN, Abdullah, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    6. Sınıf Öğrencilerinin Bölünebilme Kuralları Ve Asal Sayılar Alt Öğrenme Alanındaki Başarılarına İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkisinin İncelenmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 1 (2015) - Makaleler
    Ortaokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eşitsizlik Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi
    Özet  PDF