Yazar Detayları

ARABACI, İ. Bakır, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 2 (2007) - Makaleler
    STRATEJİK PLANLAMADA AMAÇ, MİSYON, VİZYON ve ÖRGÜTSEL SLOGAN GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (Malatya MLO Örneği)1*
    Özet  PDF