The Views of the Teachers Related to The Problems the Nursery Class Teachers Encounter in Personnel Services and General Services

Eren ERTÖR, Durdağı AKAN

Özet


In this study, it was aimed to analyze the problems that the nursery school teachers, who worked in primary schools of Ministry of National Education in Ağrı city center in 2014-2015 academic years, experience in personnel services and general services according to the views of the teachers. In the direction of this purpose, phenomenology design, one of the qualitative researches, was used in the study. The sample of the study consisted of 24 teachers selected from 12 primary schools who had nursery class within itself in Ağrı city center. The findings of the study are as follow; the students have difficulty in waking up early in the morning in terms of personnel services, the teachers have difficulty as they do not have breaks and recess, the nursery class students utilize the opportunities of the school less because the hour of work is half-day, they have inadequate auxiliary staff, and it was determined in terms of general services that the classroom space is not adequate, the classroom is not heated properly, the materials are inadequate, the classroom does not get proper light, and sharing the classroom with others create problems.

Anahtar Kelimeler


Pre-school, General services, Personnel services

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ada, Ş., Küçükali, R., Akan, D. & Dal, M. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları, Middle Eastern &African Journal of Educational Research, Issue (12), 32-49.

Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya-pa Yayıncılık.

Arslan, Ü. (2004). Bünyesinde Anasınıfı Bulunan İlköğretim Okullarındaki Müdürlerin Okul Yönetimine İlişkin Rolleri (Giresun ve Trabzon İlleri Örneği). OMEP 2003 Dünya konsey toplantısı ve konferansı bildiri kitabı, 2. cilt. G. Haktanır ve T. Güler (Ed.). Ankara: Ya-pa Yayıncılık. s:394-412.

Başaran, İ. E. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranışlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Edition). London: Sage.

Gök, H. & Gürol, M. (2002). Zaman ve ergonomik açıdan ilköğretim okul binalarının kullanım durumu (Elazığ İli Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 263-273.

Gündoğan, A. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Denizli ili örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Güneysu, S. (2005). Erken çocukluk eğitimi hizmetlerinde kalite, Okul öncesi eğitimde kalite: Üniversitelerin rolü toplantısı. İstanbul: AÇEV.

Karademir, A. (2013). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin bakış açısından okul ikliminin eğitim-öğretim hizmetlerine yansıması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaytaz, M. (2005). Türkiye'de okul öncesi eğitimin fayda-maliyet analizi. İstanbul, AÇEV.

Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M.N. & Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum İli Örneği). KKEFD, s. 16, 160-171.

MEB. (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa.

Nural, E., Atay, D. & Çömez, A. (2009). Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 332-343.

Oktay, A. (2002). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon.

Rubin, H. J. & Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing the art of hearing data. ABD: Sage Publications.

Sabanci, A. & Ömeroğlu, M. (2013). Bağımsız anaokulu öğretmenlerinin il eğitim denetmenlerininin gerçekleştirdiği denetime ilişkin görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 685-700

Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in educationand th esocial sciences. 3. Ed. New York: Teachers college press.

Taymaz, H. (2011). Okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.

Tok, E. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi; Denizli.

Turla, A., Şahin, T.F. & Avcı, N. (2001). Okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, sayı:151.

Ural, O. & Ramazan, O. (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü Bugünü. TED Eğitimde yeni ufuklar III sempozyumu: ‘Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimin Sorunları: Geleceğe Bakış.’ 12-13 Nisan, Ankara.

Yavuz, K. E. (2001). Eğitim-öğretimde çoklu zeka teorisi ve uygulaması. Özel Ceceli Okullar Eğitim Dizisi-1, 270s., Ankara

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde nitelik. (Yay. Haz.: A, Oktay ve Ö. P, Unutkan. Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 203-215.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076