4 ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANI İMAJLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet KÜÇÜK, Hasan BAĞ

Özet


Bu çalışmanın amacı, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajlarını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 4 ide yer alan 8 ilköğretim okulundan tesadüfî olarak seçilen 120 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, Chambers'in (1983) 'Bir Bilim İnsanı Çiz Testi' ile toplandıktan sonra, Song ve Kim (1999) tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. Her bir öğrenciden bilimsel araştırma yapan birer bilim insanı resmi çizmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler, değerlendirme listesindeki her bir ölçüt dikkate alınarak araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Sonuçta, birçok öğrencinin bilim insanı imajının daha önceki çalışmalarda açıklandığı gibi sıradan/basmakalıp - laboratuvar önlüklü, gözlüklü, erkek ve mutlu bir yüz ifadesiyle genelde laboratuvarda çalışan bir kişi- olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle, daha üst öğrenim seviyesindeki öğrencilerin imajlarıyla örtüşecek şekilde bilim insanı imajlarının erken yaşlardan itibaren oluşmaya başladığı ve zamanla değişmediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle açıklanan bu basmakalıp imajların oluşmasına yol açan esas kaynakların neler olduğunun araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler


bilim insanı, bilim insanı imajları, ilköğretim öğrencileri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Barman, C. R. (1999). Students’ views about scientists and school science: Engaging K-8 teachers in a national study. Journal of Science Teacher Education, 10 (1), 43-54.

Bora, N. D., Arslan, O. ve Çakıroğlu, J. (2006). Lise öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 32-44.

Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientists: a preliminary study. Educational Research, 48(1), 121-132.

Burton, G.M. & Huber, R.A. (1995). What do children think scientist look like?. School Science and Mathematiccs, 95 (7), 371-376

Chambers, D. W. (1983). Stereotypic images of the scientist: The draw a scientist test. Science Education, 67 (2), 255-265.

Ekici, F., Doğan, A. ve Kaya, O. N. (2007). İlköğretim ikinci kademe (6., 7., 8., Sınıf) öğrencilerinin bilim insanı imajları. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Finson, K. D. (2003). Applicability of the DAST-C to the images of scientists drawn by students of different racial groups. Journal of Elementary Science Education, 15 (1), 15-27.

Finson, K. D., Beaver, J. B. & Cramond, B. L. (1995). Development and field tests of a checklist for the draw-a-scientist test. School Science and Mathematics, 95 (4), 195-205.

Finson, K. D., Riggs, I. M. & Jesunatahadas, J. (1999, January). The relationship of science teaching self efficacy and outcome expectancy to the Draw-A-Science-Teacher Teaching Checklist. Paper Presented at the Annual International Conference of The Association of Educators of Teachers of Science, Austin, TX.

Fort, D. C. & Varney, H. L. (1989). How students see scientists: mostly male, mostly white, and mostly benevolent. Science and Children, 26(8), 8 –13.

Gonsoulin, W. B. (2001). How do middle school students depict science ana Scientist. Mississippi State University, Curriculum and Instruction, Doctoral Thesis, UMI Number: 3005589

Güler, T. ve Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-56

Kahle, J. B. (1989). Images of scientists: gender issues in science classrooms. The Key Centre For School Science And Mathematics, 4, 1-9.

Kaya, O. N., Doğan, A. & Öcal, E. (2008). Turkish elementary school students’ images of scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.

Kibar-Kavak, G. (2008). Öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik tutumlarını ve imajlarını etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Korkmaz, H. ve Kavak, G. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilime ve bilim insanına yönelik imajları. İlköğretim Online, 9(3), 1055-1079.

Korkmaz, H. (2004). The images of the scientist through the eyes of the Turkish children. Panhandle Science & Mathematics Conference, Canyon, Texas, USA.

Küçük, M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Lannes, D., Flavoni, L. & De Meis, L. (1998). The concept of science among children of different ages and cultures. Biochemical Education, 26, 199–204.

Mason, C. L., Kahle, J. B. & Gardner, A. L. (1991). Draw-A-Scientist Test: Future implications. School Science and Mathematics, 91(5), 193-198.

Mead, M. & Metraux, R. (1957). The image of the scientist among high school students: a pilot study. Science, 126, 384-390.

Nuhoğlu, H. ve Afacan, Ö. (2007). İlköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.

Oğuz-Ünver, A. (2010). Perceptions of scientists: a comparative study of fifth graders and fourth year student teachers. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 11-28.

Öcal, E. (2007). İlköğretim 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin bilim insanı hakkındaki imaj ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Song, J. & Kim, K.S. (1999). How Korean students see scientists: the images of the scientist. International Journal of Science Education, 21 (9), 957- 977.

Türkmen, H. (2008). Turkish primary students’ perceptions about scientist and what factors affecting the image of the scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science And Technology Education, 4(1), 55-61.

Yıldırım, C. (2005). Bilimin Öncüleri. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.

Yontar Toğrol, A. (2000). Öğrencilerin bilim insanı ile ilgili imgeleri. Eğitim

ve Bilim, 25(118), 49-57.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076