1990-2011 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE FİZİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ayşegül SAĞLAM ARSLAN, Günay PALİÇ

Özet


Bu çalışmanın amacı, fizik eğitimi alanında yapılan yurtiçi araştırmaları bu alandaki genel eğilimi ortaya koymak amacıyla incelemektir. Bu amaçla internet üzerinden incelenebilen beş dergi seçilmiş (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Milli Eğitim Dergisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi) ve bu dergilerde 1990-2011 yılları arasında yayımlanan 150 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; fizik eğitimi alanındaki yayın sayısının en fazla Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde olduğu, araştırma çeşidi olarak en fazla deneysel araştırmaların kullanıldığı ve en az derleme türü araştırmalara yer verildiği görülmüştür. Çalışılan örneklem bazında ise araştırmaların daha çok öğretmen adayları ve ortaöğretim öğrencileri ile gerçekleştirildiği ve en fazla bilişsel boyutta çalışma yapıldığı görülmüştür. Ayrıca bu alandaki çalışmaların daha çok kuvvet hareket ve elektrik-manyetizma konuları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Fizik Eğitimi, Eğitim Araştırmaları, Eğitim Araştırmalarında Eğilimler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdeniz, A.R., Karamustafaoğlu, O., & Keser, Ö.F. (2000). Fizik eğitim öğretiminde güncel araştırma alanları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.

Apaydın, S. (2009). 2000-2008 yılları arasında Türkiye'de fizik eğitimi araştırmaları, 1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.

Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2011). E-dergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: yöntem analizi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 119-132.

Bağ, H., Kara, İ., & Uşak, M. (2002). Kimya ve fizik eğitimiyle ilgili makaleler bibliyografyası, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(12), 48-59.

Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F.Ö. (2008).Trends in Turkish science education, Essays in Education, Special Issue, 23-45.

Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102.

McDermott, L.C., & Redish, E.F. (1999). Resource letter on physics education research. The American Journal of Physics, 67(9), 755-767.

Tatar, E., & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-I: anahtar kelimeler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.

Yeşilyurt, M. (2010). Meta-analysis of the computer assisted studies in science and mathematics: a sample of turkey, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 123-131.

Yeşilyurt, M. (2011). Meta-analysis of the computer assisted studies in physics: a sample of Turkey, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(2), 173-182.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri,

Seçkin Yayınevi, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076