TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN ‘TOPLUMSANALLAŞMA’ BAĞLAMINDAKİ YOLCULUĞU

İbrahim KURT

Özet


Günümüzde bireyin, ailesi, arkadaşları, okul ve medya ile birlikte toplumun sahip olduklarını alması ve öğrenmesi imkânları genişlerken, bireysel olarak daha çok insan-makine etkileşmesine maruz kalmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte birçok faydasını gördüğümüz bilim çağı insanlara birçok fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Tabi ki teknolojinin getirdikleri ve verdikleri olduğu gibi aldıkları ve götürdükleri de olmaktadır. Toplumsallaşmaya sağladığı katkıları ve bireysel kazanımlarıyla topluma, bireye yeni kapılar açmıştır. Toplumun sosyalleştirme araçlarını daha aktif hale getiren ve onları da etkileyen yapısıyla özellikle sanal alandan, bireysel olarak ve toplumsal olarak etkilenmemek veya etki altında kalmamak mümkün olmamaktadır. Böylece 'toplumsal' olanla birlikte 'toplumsanal' olan da kendini göstermektedir. Karşımıza çıkan durum, eğitimciler, sosyologlar, ve bu sahayla ilgisi olan diğer alanlar açısından çalışılması gereken bir hal almaya başlamıştır. İlerleyen teknoloji ile birlikte sosyalleşme araçlarına bir yenisi daha mı ilave olacak ve ya bu fonksiyonunu ileride başka pozisyonlara doğru taşıyacak mı? Bu araştırma da toplumsallaşma süreci ve teknolojinin özellikle sanal ayağının topluma ve toplumsallaşmaya olan etkileri incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


birey, toplum, sanal, toplumsallaşma, toplumsanallaşma

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgül, M. (2008). İnternet Yasakları için STK Önerileri. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.195, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Arslantürk, Z. & Amman, T. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Kaknüs

Binark, M. & Bayraktutan-Sütcü, G. (2008). Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.133, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Coser, L. & Nock, S. & Steffan, P. & Rhea, B. & Merton(editor), R. (1987). Introduction To Sociology. Second Edition, USA.

Dönmezer, S. (1994). Toplumbilim. İstanbul: Beta.

Erturgut, R. (2008). İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, No 2: Mayıs 2008. URL-1, http://secondlife.com/ adresinden 07.07.2012 tarihinde indirilmiştir.

URL-2, http://www.bakirkoyruhsinir.gov.tr/tr/tani-ve-tedavi-birimleri/ayaktan-tedavibirimleri/psikiyatri/internet-bagimliligi_43.html adresinden 01.07.2012 tarihinde indirilmiştir

URL-3, http://www.banadersanlat.com/index.php/makaleler/biliim/1544-boanmasebepleri-ve-nternet-anketi-sonuclar.html adresinden 07.07.2012 tarihinde indirilmiştir.

URL-4, http://www.kemalsayar.com/sayfalar.asp?s=168 adresinden 01.07.2012 tarihinde indirilmiştir.

Kurt, İ. ve Ağayev, E. (2009). Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Sosyal Pedagojiye Karşı (Mı?). The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies Conference Proceedings, 14- 16 Oct. 2009. s.154-156. Baku.

Küçükcankurtaran, E. (2008). Çevre Eğitiminde İnternetin Kullanımı: Çevreye Karşı Olan Sorumluluklarımızın Farkına Varmamızda İnternet Nasıl Etkili Olabilir? -inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, s.207, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Özdemir, S. & USTA, E. (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.

Sezal, İ. (der.), (2002). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınları.

Tezcan, M. (1993). Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye. Ankara Ü.

Basımevi, 15.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

   
   
 
   

  

  

Not: Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenlerin ERIC'te taranmak üzere başvurusu dergimiz ilgilileri tarafından yapılmaktadır.
 

Creative Commons Lisansı


Bayburt Üniversitesi dergilerine ait içerikler Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1307-1076