Dergi Geçmişi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, beş yılı aşkın bir süredir Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı ile düzenli olarak yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergimizde eğitimin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’nin temel amacı; eğitimin her alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.