Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, beş yılı aşkın bir süredir düzenli olarak yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergimizde eğitimin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’nin temel amacı; eğitimin her alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir: Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir. İki hakemin de “Yayımlanması uygundur.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır. İki hakemin de “Yayımlanması uygun değildir.” şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur. Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriği etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları ve yazı hakkındaki yazışmalar dergi otomasyonu içinde arşivlenir.

 

Not: Dergimize gönderilen makaleler için değerlendirme süreci başlatılmadan önce akademik çalışmalardaki intihali tespit etmek amacıyla kullanılan "iThenticate" programı ile makaleye ait intihal raporu alınmaktadır. Bu sebeple yazarların çalışmalarını göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmaları önemle rica olunur.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Tarandığımız İndeksler

  • Dergimizde ingilizce olarak yayınlanan makalelerden yayın kurulumuz tarafından seçilenler ERIC'te taranmaktadır.
  • Türk Eğitim İndeksi 
  • Google Scholar
  • ACAR Index
  • Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Not: Dergimiz birçok indekse başvurmuş olup değerlendirme süreci devam etmektedir.