Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

“Bayburt University International Journal of Engineering and Science (BIJETS)” dergisi, mühendislik, teknoloji ve bilimsel alanlarda yayın yapan bir dergidir. Amacı mühendislik bilimlerindeki ilerlemeler, teknolojik uygulamalar ve bilimsel gelişimi ulusal ve uluslararası alanda bilim insanlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve ilgili alanlarda yeterli ve nitelikli kaynak oluşturmaktır.

Bayburt University International Journal of Engineering and Science (BIJETS)” dergisi, Bayburt Üniversitesi tarafından 2016 yılından bu yana yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

“Bayburt University International Journal of Engineering and Science (BIJETS)” dergisi, özgün bilimsel araştırmaların yanı sıra deneysel, saha ve teorik çalışmalara da yer verilir. Ayrıca dergide fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara, eleştirel derlemelere, vaka sunumlarına ve teknik notlara yer verilir.

Dergi yazılı ve elektronik ortamda yayımlanır. Üniversitelere, yazarlara ve hakemlere ücretsiz dağıtılır. Derginin tüm işleri gönüllülük esasına dayanmaktadır. Dergide yayımlanacak makale sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, yayımlanan makaleler herkesin ulaşımına açıktır.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Yayın Sıklığı

Mühendislik, Teknoloji ve Bilim Dergisi, Bayburt Üniversitesi tarafından 2016 yılından bu yana yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.