Bayburt University International Journal of Engineering Technology and Science

Bayburt University International Journal of Engineering and Science (BIJETS)" dergisi, mühendislik, teknoloji ve bilimsel alanlarda yayın yapan bir dergidir. Amacı mühendislik bilimlerindeki ilerlemeler, teknolojik uygulamalar ve bilimsel gelişimi ulusal ve uluslararası alanda bilim insanlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve ilgili alanlarda yeterli ve nitelikli kaynak oluşturmaktır.Bayburt University International Journal of Engineering and Science (BIJETS)" dergisi, Bayburt Üniversitesi tarafından 2016 yılından bu yana yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.