E-DERGİ


Bayburt Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik dergilere tek bir arayüz üzerinden erişebilirsiniz.   

              

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, beş yılı aşkın bir süredir düzenli olarak yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergimizde eğitimin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; eğitimin her alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergimize ait yazım şablonuna ulaşabilmek için tıklayınız.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Bayburt University International Journal of Engineering Technology and Science

Bayburt University International Journal of Engineering and Science (BIJETS)" dergisi, mühendislik, teknoloji ve bilimsel alanlarda yayın yapan bir dergidir. Amacı mühendislik bilimlerindeki ilerlemeler, teknolojik uygulamalar ve bilimsel gelişimi ulusal ve uluslararası alanda bilim insanlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve ilgili alanlarda yeterli ve nitelikli kaynak oluşturmaktır.Bayburt University International Journal of Engineering and Science (BIJETS)" dergisi, Bayburt Üniversitesi tarafından 2016 yılından bu yana yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt